🐶 Chương 1 – Chó dữ lâu năm

•  CHÓ DỮ LÂU NĂM • 

Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu

• Chương 1 •

“Người chú ở quê nói đây là thằng bé nhà họ Trì, ngày nào cũng cởi trần cởi truồng, người cha nát rượu không còn được minh mẫn, uống nhiều lại đánh con.”

Continue reading “🐶 Chương 1 – Chó dữ lâu năm”